Bij mensen is het gebruikelijk dat de tandarts met enige regelmaat röntgenfoto's maakt van het gebit. Tijdens de (half-)jaarlijkse check kan hij namelijk goed de kroon en de pockets beoordelen (het deel onder het tandvlees dat onzichtbaar is). Tot wel 50% van het gebit bevindt zich onder het tandvlees / in het kaakbot.
Röntgenfoto's geven dan ook een goed totaalbeeld van het gebit.

Bij dieren geldt hetzelfde, wat het maken van dentale röntgenfoto's tot een waardevolle aanvulling van een gebitsbehandeling maakt. Bij de hond is het vaak een aanvulling op wat we in de bek al zien, terwijl 70% van de katten onzichtbare gebitsproblemen heeft. Op onze praktijk in Harmelen hebben we net als bij de tandarts een speciale dentale röntgenbuis waarmee het mogelijk is om tijdens de gebitsbehandeling onder narcose gericht röntgenfoto's te maken van het gebit.

Er zijn meerdere redenen voor het maken van een dentale röntgenfoto:

·         Niet doorkomen/ afwezig zijn van elementen

·         Trauma aan kiezen/ tanden

·         Bepalen of een/ welke elementen verwijderd moeten worden

·         Bepalen hoe je een element gaat verwijderen. Extractie wordt ook makkelijker omdat de dierenarts al weet
          welke eventuele complicatie hij kan verwachten(bijvoorbeeld een extra wortel of flinke aantasting van de kaak).

·         Controle of een element helemaal verwijderd is

·         Het vermoeden van FORL's bij de kat (lees hier meer over deze aandoening)

Als er sprake is van gebitsproblemen bij uw huisdier zal de dierenarts / assistent met u bespreken of het voor uw dier zinvol zou zijn om dentale röntgenfoto's te maken tijdens de behandeling.