Als uw huisdier ziek is of pijn lijkt te hebben, wilt u niets liever dan hem of haar helpen.
Regelmatig horen wij dat er al één of meerdere keren een paracetamol gegeven is, met name als de klachten ’s avonds, 's nachts of in het weekend optreden.
Deze goedbedoelde paracetamol kan echter erg gevaarlijk zijn voor uw huisdier.

Hoe kan het nu dat deze medicatie die bij mensen (relatief) veilig is bij dieren voor een vergiftiging kan zorgen?

Medicijnen die we toedienen worden in het lichaam opgenomen en vervolgens vaak door de lever afgebroken of omgezet in een andere werkzame stof. Daarna zorgen lever en nieren er voor dat de stof wordt uitgescheiden uit het lichaam. De stofwisseling bij dieren werkt echter anders dan bij ons, op bepaalde punten zal deze sneller of juist trager zijn. Aan de andere kant hebben de verschillende diersoorten niet dezelfde enzymen (gebruikt om stoffen af te breken) waardoor bepaalde stoffen niet of anders afgebroken worden in het lichaam.

Met name de kat is erg gevoelig voor paracetamol. De kat kan paracetamol nauwelijks afbreken waardoor deze stof zorgt voor ziekte / vergiftigingsverschijnselen. De hond is er iets minder gevoelig voor en laat minder snel vergiftigingsverschijnselen zien. De paracetamol zorgt echter voor leverschade. Deze leverschade treedt ook op als er geen ziekteverschijnselen gezien worden. Bij overdosering (treedt bij de kat al op bij een hele lage dosis paracetamol)  worden ook de rode bloedcellen aangetast, waardoor deze onvoldoende zuurstof kunnen transporteren.
Als er geen vergiftiging optreedt, kan de ontstane leverschade (zeker na herhaaldelijk toedienen van paracetamol) op den duur problemen geven.

Dit geeft de volgende verschijnselen: sloomheid, speekselen,braken, opgezette kop en poten, (extreme) benauwdheid, blauwe slijmvliezen en tong, onderkoeling en de urine kan rood gekleurd zijn.
Als de vergiftigingsverschijnselen binnen 8 uur met een zeer uitgebreide intensivecare-therapie behandeld worden, kan het dier hiervan herstellen. In de meeste gevallen is een paracetamolvergiftiging helaas dodelijk.

Omdat paracetamol al in een hele lage dosering ernstige gevolgen kan hebben en er ook onder individuen een groot verschil in gevoeligheid is, is het advies om NOOIT paracetamol aan uw huisdier te geven. Er zijn voldoende veilige, speciaal voor dieren, ontwikkelde pijnstillers en koortsremmers beschikbaar.

Aspirine kan door beschadiging van het maagdarmkanaal braken veroorzaken met vaak bloed erbij door het ontstaan van maagzweren. Ook tast het de nieren aan waardoor nierfalen mogelijk is. Aspirine wordt door de dierenarts in lage doseringen nog wel eens voorgeschreven om trombose te voorkomen bij huisdieren met bijvoorbeeld een hartaandoening.  Maar is dus erg schadelijk bij onzorgvuldig gebruik en mag alleen op voorschrift van de dierenarts gebruikt worden.