E. cuniculi is een protozoa. Dit is een organisme net iets groter dan een bacterie.
E. cuniculi is dan ook alleen met de microscoop zichtbaar te maken. E. cuniculi tast op een aantal plaatsen de zenuwcellen aan waardoor het verschillende symptomen kan veroorzaken afhankelijk van de locatie:

1. Hersenen: zorgt voor de scheve kopstand, trillen met de kop en de ogen, omvallen en rollen om de lengteas en eventueel epileptische aanvallen.
2. Ruggenmerg: zorg slepen met de achterhand of zelfs een verlamde achterhand.
3. Blaas en nieren: Nierontsteking uit zich in veel drinken en plassen. Aantasting van de blaaszenuwen geeft incontinentie en daardoor ontstekingen van de achterhand.

De infectie kan al langer aanwezig zijn en door een weerstandsprobleem pas symptomen gaan geven. Soms is dan in de voorafgaande periode opgevallen dat het konijn af en toe wat sleepte met de achterpoten of een paar dagen een natte achterhand had door urineverlies, waarna de symptomen weer een tijd afwezig waren.

E.cuniculi wordt overgedragen tussen konijnen onderling via de urine of van moeder op kind al in de baarmoeder. Ziekte wordt vaker gezien bij wat oudere konijnen. Vaak is er achteraf wel een stress moment aan te wijzen (bijvoorbeeld een operatie, andere ziekte of verhuizing) waarna de symptomen begonnen zijn.

De behandeling is erg intensief en neemt meerdere weken in beslag. Welke medicijnen gebruikt worden en of het konijn opgenomen moet worden hangt af van de ernst van de symptomen. In ieder geval zal het konijn minimaal en maand behandeld worden met Fenbendazole (een middel dat de protozoa bestrijdt). Daarnaast kan er enkele dagen corticosteroïden gegeven worden om zwelling en reactie in het zenuwweefsel te verminderen en eventueel vitamine B12 om de zenuwen te helpen bij hun herstel.
Vaak wordt er ook enkele weken een antibioticakuur gegeven. Daarnaast krijgt het konijn vaak een pijnstiller om te zorgen dat hij zich lekker blijft voelen, anders is het risico groot dat hij stopt met eten met alle gevolgen van dien.

Als het konijn urine lekt moet de achterhand goed schoon en droog gehouden worden om infectie met vliegenlarven te voorkomen.
Kortom een erg intensieve behandeling die, indien consequent en voldoende lang uitgevoerd, meestal goed resultaten geeft. De kopstand blijft som wat scheef door blijvende zenuwschade maar het konijn past zich hier vaak prima aan aan.