Wat is VHD?
VHD (Viral Hemorrhagic Disease) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. De ziekte komt sinds ongeveer 10 jaar in Europa voor en heeft gezorgd voor massale sterfte onder de wilde konijnenpopulatie.

Hoe verspreid VHD zich?
Verspreiding vindt plaats via direct contact tussen besmette dieren, maar ook via mest, insecten en besmet materiaal (kooien, drinkbakjes etc.).
Let op met plukken van vers gras: op plaatsen waar wilde konijnen komen kan dit besmet zijn. Denk er ook aan dat het virus aan schoenen en kleding meegenomen kan worden.

Wat zijn de symptomen van VHD?
De eerste symptomen kunnen optreden 1- 3 dagen na besmetting. Het konijn wordt depressief, eet niet meer, wordt benauwd en krijgt koorts.
In een later stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeiing. Meestal sterft het konijn snel aan inwendige bloedingen. De bloedingen treden meestal op in de darmen.Er is ook een vorm waarbij het konijn plotseling dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

Hoe kunt u voorkomen dat uw konijn besmet wordt met VHD?
Vaccinatie is de beste manier om uw konijn te beschermen.
Hygiëne is erg belangrijk, voorkom vliegen in het konijnenhok. Dit is ook belangrijk voor de preventie van miasis.
Pluk geen vers gras voor uw konijn op plaatsen waar wilde konijnen komen. Het is echter beter om geen vers geplukt voer te geven. Ook vogels kunnen namelijk besmet materiaal verspreiden naar plekken waar normaal geen konijnen komen.

Is er een therapie bij VHD?
Er bestaat geen goede therapie bij VHD. Alleen symptomatische behandeling is mogelijk. Door middel van warmte, vochtinfusen, pijnstiller en vitamines kan geprobeerd worden het konijn op te peppen.
Maar in bijna alle gevallen verloopt de ziekte dodelijk ondanks de ingestelde therapie.

Als één van uw konijnen besmet is met VHD bescherm dan uw andere konijnen door goed op de hygiëne te letten. Het zieke konijn moet apart gehuisvest worden en het hok moet goed schoon gemaakt en ontsmet worden. De nog gezonde konijnen kunnen door middel van een noodvaccinatie beschermd worden.

Vaccinatie
U kunt uw konijn elk jaar laten vaccineren tegen VHD, dit kan in het voorjaar gecombineerd worden met de enting tegen myxomatose. De eerste vaccinatie mag vanaf 8 weken leeftijd gegeven worden, het konijn is dan na 7 dagen beschermd tegen VHD.